Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria przyszłości


Jesienią nasza szkoła przystąpiła do Rządowego Projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Jest to program skierowany między innymi do szkół podstawowych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu, nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe w kwocie 91800 zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy
zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

 
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia w naszej szkole i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania, nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 


W naszej szkole doskonale wiemy, że doświadczanie, tworzenie, badanie, testowanie ma największy wpływ na szybkość i trwałość zdobywanej wiedzy przez ucznia, dlatego dążymy do tego, aby nasi uczniowie mieli w naszej szkole jak największe możliwości rozwoju.

 

 

Pliki do pobrania:

Utworzony: Piątek 6 maja 2022 11:48:08 przez: Sebastian Mikołajczyk

Ilość wyświetleń: 142

Przydatne

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec