Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

Erasmus+ akcja KA1 Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej

Od 1 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II jest realizowany projekt programu Erasmus + Akcja KA1, Edukacja szkolna, Mobilność kadry i edukacji szkolnej: "A NEW APPROACH TO SCIENCE" nowe podejście do nauki.

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 26 032, 00 euro. Wniosek oceniony został bardzo wysoko i znalazł się na II miejscu klasyfikacji krajowej, na 740 złożonych wniosków. Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli SP 2 zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności i kwalifikacji oraz zdobywaniem nowej wiedzy na szkoleniach zagranicznych, finansowanych przez Unię Europejską. Potrzeba jego realizacji wynika z dynamicznych zmian zachodzących w edukacji. Nowoczesna edukacja opiera się na koncepcji aktywności własnej, działaniach zespołowych i interpretacji zachodzących zjawisk. Nauczyciel nawiązuje nowy rodzaj relacji z uczniem. Staje się przewodnikiem w aktywnym zdobywaniu wiedzy przez ucznia i pobudza do twórczego myślenia i samodzielnej pracy. Konieczne staje się doskonalenie podstawowych wiadomości i umiejętności poprzez stosowanie na zajęciach, ciekawych metod i innowacji, które pobudzają uczniów do samokształcenia. Nauczanie wymaga stosowania nowatorskich rozwiązań i zdobycia nowych kompetencji przez nauczycieli. Jako grono pedagogiczne chętnie podejmujemy nowe wyzwania. Wzrost kompetencji społecznych, językowych, promowanie różnorodności językowej UE, œwiadomości międzykulturowej i międzynarodowego wymiaru edukacji, powoduje, że rozwijamy poczucie europejskiego obywatelstwa i tożsamości, zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym. Poprzez wprowadzanie programów, projektów i działań międzynarodowych chcemy budować europejski wymiar naszej szkoły.

W trakcie trwania projektu od czerwca 2018 r. do maja 2020 r. 16 nauczycieli wyjedzie do Portugalii i Hiszpanii, na kilkudniowe szkolenia metodyczne z zakresu "job shadowing" w ramach nauczania przedmiotów œścisłych, języka angielskiego i nauczania zintegrowanego.

Spodziewane rezultaty projektu to wzrost kompetencji i wiedzy uczestników, większe zaangażowanie w projekty międzynarodowe i rozszerzenie współpracy w dziedzinie szkolenia ogólnokształcącego na poziomie szkoły podstawowej, wymiany młodzieży, odejście od tradycyjnych metod nauczania, integracja nauczycieli, uwrażliwianie uczniów na różnorodność językową i kulturową.

Koordynatorzy projektu:
Joanna Brodowy, Bożena Włodarczyk

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec