Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

Kadra pedagogiczna

Dyrekcja:
 • Pracownik_0015_DSC_3274

  Brodowy Joanna

  Dyrektor

  dyrektorsp2@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Biologia, Wychowanie do życia w rodzinie, Edukacja dla bezpieczeństwa, Chemia, Zarządzanie w oświacie

 • Pracownik_0039_32erde

  Włodarczyk Bożena

  Wicedyrektor

  wicedyrektor@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Geografia, Przyroda i człowiek, Etyka i filozofia, Wychowanie do życia w rodzinie, Zarządzanie w oświacie

Kadra:
 • 0f75cd7bc05178aea3f3de17825dc3person

  Świerc Monika

  Rehabilitant

  m.swierc@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Fizjoterapia 

 • Pracownik_0040_Warstwa 1

  Tasarz Joanna

  Pedagog

  pedagog@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika, Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji, Certyfikat I i II stopnia Metody Treningu Słuchowego TOMATISA 

 • Pracownik_0034_4

  Włodarczyk-Szewczyk Dominika

  Psycholog

  psycholog@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Psycholog

 • Pracownik_0038_11

  Borowiec Magdalena

  Nauczyciel

  m.borowiec@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera, Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową - Tyflopedagogika

 • Pracownik_0009_DSC_3399

  Borowik Beata

  Nauczyciel

  b.borowik@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Język polski, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Nauczanie blokowe w zakresie języka polskiego, historii z elementami wiedzy o społeczeństwie, Terapia patologii zachowań

 • Pracownik_0004_DSC_4347

  Brzezina Aleksander

  Nauczyciel

  a.brzezina@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Wychowanie fizyczne, Instruktor dyscypliny sportu: Lekkoatletyka, Piłka koszykowa, Piłka siatkowa, Piłka ręczna, Edukacja dla bezpieczeństwa, Przyroda, 

 • Gosia2

  Czaja Małgorzata

  Nauczyciel

  m.czaja@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Język angielski, Język niemiecki, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

 • Pracownik_0026_42

  Dudek-Piskorz Marlena

  Nauczyciel

  m.dudek-piskorz@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Język niemiecki, Tyflopedagogika

 • Pracownik_0008_DSC_34472

  Famuła-Lenczkiewicz Izabela

  Nauczyciel

  i.famula-lenczkiewicz@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Język angielski, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne

 • Pracownik_0000_twedsx

  Gerhards Grażyna

  Nauczyciel

  g.gerhards@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Wychowanie muzyczne, Sztuka, Doradztwo zawodowe

 • 0f75cd7bc05178aea3f3de17825dc3person

  Hadaś Kamil

  Nauczyciel

  k.hadas@sp2.lubliniec.pl1
  Specjalność:

  Teologia kapłańska

 • Pracownik_0024_335

  Harabas-Skolik Patrycja

  Nauczyciel

  p.harabas-skolik@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika, Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, Terapeuta ręki, Trener TUS, Historia,

 • Pracownik_0006_DSC_4303

  Hepner-Zając Aleksandra

  Nauczyciel

  a.hepner-zajac@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Język polski, Nauczanie blokowe w zakresie języka polskiego, historii z elementami wiedzy o społeczeństwie, Logopedia, Oligofrenopedagogika, Zarządzanie w oświacie, Rewalidacja i edukacja osób ze spectrum autyzmu, Certyfikat I i II stopnia Metody Treningu Słuchowego TOMATISA

 • Pracownik_0022_341

  Jonek Barbara

  Nauczyciel

  b.jonek@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Język niemiecki, Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne, Surdopedagogika

 • F3de17825dc3person

  Labocha Magdalena

  Nauczyciel

  m.labocha@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

 • Pracownik_0005_DSC_4331

  Lipińska Małgorzata

  Nauczyciel

  m.lipinska@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Pedagogika resocjalizacyjna, Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Edukacja specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z Autyzmem i zespołem Aspergera, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – Surdopedagogika, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedgogika

 • Pracownik_0019_352

  Machnik Andrzej

  Nauczyciel

  a.machnik@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Matematyka, Informatyka, Fizyka

 • Pracownik_0014_DSC_3319

  Majewska Bogumiła

  Nauczyciel

  b.majewska@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Historia, Wiedza o społeczeństwie, Wychowanie do życia w rodzinie

 • Pracownik_0033_4r

  Małek Katarzyna

  Nauczyciel

  k.malek@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Język angielski, Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne

 • Pracownik_0031_5t

  Mikołajczyk Sebastian

  Nauczyciel

  s.mikolajczyk@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Teologia katechetyczno-pastoralna, Etyka i filozofia, Informatyka, Chemia, 

 • Pracownik_0010_DSC_3385

  Pietrzyk Beata

  Nauczyciel

  b.pietrzyk@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna, Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 

 • Sp2_0000s_0030_Anna Plonka

  Plonka Anna

  Nauczyciel

  a.plonka@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Język polski, Język rosyjski, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Zarządzanie w oświacie, Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne, Nauczanie Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

 • Pracownik_0021_350

  Płotkowska Karina

  Nauczyciel

  k.plotkowska@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Język niemiecki, Język angielski 

 • Pracownik_0011_DSC_3355

  Rak Mirosława

  Nauczyciel

  m.rak@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Matematyka

 • 7bc05178aea3f3de17825dc3person

  Schneider Mariola

  Nauczyciel

  m.schneider@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Chemia, Matematyka, 

 • 7bc05178aea3f3de17825dc3person

  Semla Joanna

  Nauczyciel

  j.semla@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 • Pracownik_0012_DSC_3347

  Ślęzak Adam

  Nauczyciel

  a.slezak@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Wychowanie fizyczne, Trener piłki nożnej UEFA B i A, Instruktor dyscypliny sportu (piłka ręczna) 

 • Pracownik_0025_331

  Sosnowska Ewelina

  Nauczyciel

  e.sosnowska@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna, Oligofrenopedagogika, Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne

 • 0f75cd7bc05178aea3f3de17825dc3person

  Suchara Arkadiusz

  Nauczyciel

  a.suchara@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Wychowanie muzyczne, Historia, Plastyka

 • Pracownik_0032_4re

  Sukienik Ireneusz

  Nauczyciel

  i.sukienik@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Wychowanie fizyczne, trener II klasy piłki nożnej, Instruktor dyscypliny sportu (lekkoatletyka)

 • 825dc3person

  Świtek Anna

  Nauczyciel

  a.switek@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Wychowanie fizyczne, Instruktor dyscypliny sportu (piłka siatkowa), Instruktor odnowy biologicznej 

 • Pracownik_0003_DSC_4383

  Szejok Joanna

  Nauczyciel

  j.szejok@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Edukacja wczesnoszkolna zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedia, Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika, Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji, Technika, Plastyka, 

 • Pracownik_0037_21

  Szwed Katarzyna

  Nauczyciel

  k.szwed@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna, Oligofrenopedagogika, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Edukacja i terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 • Pracownik_0027_33ww2

  Wicińska Iwona

  Nauczyciel

  i.wicinska@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Biologia, Edukacja informatyczna,  Zarządzanie w oświacie

 • Pracownik_0016_6543e

  Wochnik Ewa

  Nauczyciel

  e.wochnik@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Matematyka, Wychowanie wczesnoszkolne i Wychowanie przedszkolne

 • Pracownik_0013_DSC_3344

  Wręczycka Adriana

  Nauczyciel

  a.wreczycka@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Język polski, Oligofrenopedagogika

 • 0f75cd7bc05178aea3f3de17825dc3person

  Zając Marzena

  Nauczyciel

  m.zajac@sp2.lubliniec.pl
  Specjalność:

  Plastyka, Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Administracja:
Obsługa:
 • Pracownik_0030_6

  Neuman Krzysztof

  Obsługa

 • Pracownik_0035_3ww

  Pietrzyk Bogumiła

  Obsługa

Ilość wyświetleń: 11445

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec