Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

Prawa Dziecka

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA
20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, to dzień, w którym uwaga skierowana jest na dzieci i ich prawa. Każde dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać, dlatego obchodzimy to święto wspólnie z UNICEF Polska i przybliżamy najważniejsze informacje dotyczące konwencji o prawach dziecka.

 

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Każde dziecko, niezależnie od kraju, w którym mieszka, od pochodzenia czy wyznania, ma swoje prawa. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.
UNICEF, który w 1946 roku został powołany przez ONZ, został wyznaczony, aby chronić prawa dzieci, wspierać realizację ich podstawowych potrzeb oraz tworzyć warunki do pełnego rozwoju wszystkich dzieci.
W swoich działaniach organizacja wyznacza pięć strategicznych celów:
1. Każde dziecko ma szansę na przeżycie i rozwój.
Prawo do prawidłowego rozwoju i właściwej opieki medycznej od pierwszych dni życia zapewnia dzieciom przetrwanie, zdrowie i lepszą przyszłość.
2. Każde dziecko się uczy.
Prawo do edukacji jest podstawowym prawem człowieka.
3. Każde dziecko jest chronione przed przemocą i wykorzystaniem.
Zagwarantowanie dzieciom szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim ochrona przed przemocą, wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem są kluczowe dla UNICEF.
4. Każde dziecko żyje w bezpiecznym i czystym otoczeniu.
Rozwój bez zagrożeń również tych spowodowanych zmianami klimatycznymi i życie w czystym środowisku jest elementem sprzyjającym bezpieczeństwu dzieci.
5. Każde dziecko ma równe szanse w życiu.
Każdemu dziecku przysługują prawa wynikające z jego godności jako jednostki ludzkiej. Najważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka jest Konwencja o prawach dziecka.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
Jeżeli jesteś świadkiem łamania praw dziecka lub szukasz pomocy w tym zakresie koniecznie reaguj! Pomocy należy szukać korzystając z numerów alarmowych – 112, 997, 998, 999, ale także bezpośrednio poprzez kontakt do Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12 lub telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116  111.

Książeczka o prawach dziecka dla najmłodszych

Zeszyt zadań dla najmłodszych

Gra memory

Plan lekcji

Utworzony: Wtorek 6 lutego 2024 16:38:10 przez: Sebastian Mikołajczyk

Ilość wyświetleń: 224

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec