Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

Historia

Historia szkoły przy ulicy Droniowickiej 45

Historia budynku przy ul. Droniowickiej 45 jest złożona. Związane jest to z wieloma reformami edukacji wprowadzanymi na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat.

Po wieloletnich staraniach, budynek został oddany do użytku w 1997 roku. Położony jest w dzielnicy domów jednorodzinnych nad zalewem. Konstrukcja obiektu jest niewysoka, ma nowoczesną bryłę, wszystkie sale lekcyjne znajdują się na jednym poziomie. Nad salami lekcyjnymi umiejscowiona jest mała sala gimnastyczna. W 1999 roku szkoła została rozbudowana o wschodnie skrzydło, w którym znalazły się dodatkowe sale lekcyjne i hala sportowa. W 2017 roku została wykonana termomodernizacja budynku, zainstalowano panele słoneczne.

Otoczenie szkoły jest zielone i przyjazne uczniowi. Dzięki fundacji „Silesia” i Nadleśnictwu w Lublińcu, szkoła pozyskała fundusze na posadzenie wokół niej drzewek. W 2018 roku zrewitalizowano wewnętrzny ogródek szkolny, służący rekreacji. Dodatkowymi atutami naszej szkoły są pobliskie obiekty miejskie, takie jak: boisko „Orlik”, nowoczesny plac zabaw dla dzieci, skatepark.

Od 1997 roku w budynku funkcjonowała Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliana Tuwima. Dyrektorem tej szkoły była mgr Ewa Plewnia.

W związku z reformą edukacji, w 1999 roku powstało Gimnazjum nr 2, które do 2001 roku funkcjonowało równocześnie z SP 6. Dyrektorem nowopowstałego gimnazjum został mgr Bogusław Mandrysz, który sprawował tę funkcję do 2007 roku. Jego następcą była mgr Agnieszka Stelmaszczyk.

W 2005 roku w wyniku ogólnoszkolnego głosowania wyłoniony został patron szkoły -Jan Paweł II. Rok później, dzięki uprzejmości sponsorów, Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II otrzymało sztandar.

Przez 20 lat funkcjonowania gimnazjum, szkoła zaistniała jako miejsce rozwijające liczne uzdolnienia. Jednym z pierwszych autorskich działań podejmowanych przez nauczycieli była organizacja konkursu ekologicznego „Lubi mi się tu żyć”. Kolejnym działaniem edukacyjno-wychowawczym był konkurs „Optymistyczne Jutro” . Jako ostatni zrodził się pomysł na organizację konkursu wokalno-językowego „Śpiew Łączy Europę”. Do innych ciekawych inicjatyw naszej placówki należała szeroko rozbudowana edukacja teatralna. W ramach tych działań prowadzony był Szkolny Teatr „Trapez”, który odnosił sukcesy na najwyższych szczeblach, nawet ogólnopolskich. Wśród wielu ciekawych wyjazdów na uwagę zasługują liczne wycieczki teatralne. Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszył się coroczny wyjazd na „Metro” do Teatru Buffo. Na terenie gimnazjum działały różne organizacje młodzieżowe: harcerstwo, PCK, Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt, wolontariat W ramach rozwijania zainteresowań młodzieży, uczniowie brali udział w tematycznych wystawach edukacyjnych, licznych spotkaniach z ciekawymi ludźmi, spotkaniach autorskich. Przez wszystkie lata szkoła współpracowała z wieloma miejskimi instytucjami, m.in. Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, Miejskim Domem Kultury, Biblioteką Publiczną, Szkołą Muzyczną, Nadleśnictwem.

Od początku istnienia placówki w szkole funkcjonowała filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Od 2008 roku szkoła posiada własną bibliotekę- Multimedialne Centrum Informacji Naukowej.

W 2014 roku gimnazjum świętowało swoje 15-lecie, na które licznie przybyli nasi absolwenci i zaproszeni goście.

W wyniku kolejnej reformy systemu oświaty z 2017 roku podjęto decyzję o wygaszaniu gimnazjów. W miejsce naszego gimnazjum powołano Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II, gdzie funkcję dyrektora pełniła nadal mgr Agnieszka Stelmaszczyk. Stanowisko to sprawowała do roku 2019. Nowym dyrektorem została mgr Joanna Brodowy, która nadal pełni tę funkcję. Kadra szkoły podstawowej została zbudowana na fundamencie kadry pedagogicznej, pracującej wcześniej w gimnazjum. Obecnie w szkole pracuje 38 nauczycieli, uczęszcza do niej 324 uczniów.

W związku z przyjęciem w nasze mury uczniów klas I-III, dostosowane zostały do ich potrzeb trzy sale lekcyjne. Stworzona została również specjalna przestrzeń wewnątrz i na zewnątrz szkoły, która jest przeznaczona tylko do ich dyspozycji.

Szkoła od wielu lat prowadzi wymianę zagraniczną w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Uczniowie podejmują działania w ramach projektu e-Twinning oraz uczestniczą w międzynarodowych programach Erasmus, Comenius. Kadra pedagogiczna jest również aktywnie zaangażowana w działalność tych projektów.

Dzięki różnym aktywnościom nauczycieli, szkoła pozyskała fundusze wspierające jej rozwój. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono lektury do biblioteki szkolnej, dzięki projektowi Zielona Pracownia utworzono nowoczesną pracownię biologiczno-chemiczną, wygrywając konkurs informatyczny „#OSE_Wyzwanie”, otrzymaliśmy nowe komputery. W ostatnim czasie szkoła wzbogaciła się o sprzęt do pracy z uczniami metodą Tomatisa.

Pomimo zawirowań i różnych etapów naszej szkoły, byliśmy i jesteśmy zawsze zespołem, który umie wytworzyć więzi z uczniami, wspomaga ich rozwój, pozwala odnajdywać talenty. Dzięki temu nasi podopieczni wygrali wiele konkursów ogólnopolskich, stali się laureatami sukcesów językowych, sportowych i artystycznych. Również rodzice mocno wspierają nasze pomysły i działania, za co jesteśmy im wdzięczni.

 

Zmiany organizacyjne budynku szkolnego przy ul. Droniowickiej 45

Lata Nazwa szkoły Informacje uzupełniające
1997-2001 Szkoła Podstawowa nr 6im. Juliana Tuwima* *Od 1999-2001 Szkoła Podstawowa nr 6 funkcjonuje równocześnie z Gimnazjum nr 2.
1999-2019 Gimnazjum nr 2im. Jana Pawła II* *Od 2019-2021 Gimnazjum funkcjonuje równocześnie ze Szkołą Podstawową nr 2.
od 2019 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II  

Dyrektorzy szkoły

Lata Imię i nazwisko Informacje uzupełniające
1997-2001 Ewa Plewnia Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 od 1997 w budynku przy ul. Droniowickiej 45.
1999-2007 Bogusław Mandrysz Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
2007-2019 Agnieszka Stelmaszczyk Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II i od roku 2017 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
od 2019 Joanna Brodowy Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II

 

1997 Otwarcie Szkoły Podstawowej nr 6

1999 Rozbudowa, początek Gimnazjum nr 2

2006 Poświęcenie sztandaru

2012-2013 Drobne remonty

2013 Wizyta Jerzego Buzka

2014 - 15-lecie Gimnazjum

2017 Termomodernizacja

2017-2018 Remont sal

2018 Zielona pracownia

2018-2019 Sale po remoncie

2020 Szkolny ogród po rewitalizacji

2021 Nadanie i poświęcenie sztandaru SP2

Metamorfoza budynku

Utworzony: Niedziela 1 sierpnia 2021 20:11:06 przez: Sebastian Mikołajczyk

Ilość wyświetleń: 1565

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec