Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

Lista wolontariuszy w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublińcu

Wolontariat w naszej szkole to bezinteresowne zaangażowanie nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji, daje możliwość rozwijania empatii i prospołecznych postaw. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o potrzebujących pomocy i wsparcia. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, daje możliwość sprawdzenia się w różnych sytuacjach, dostarcza w naturalny sposób impulsu do podnoszenia poczucia własnej wartości oraz poziomu zadowolenia z życia. Działalność na rzecz potrzebujących pomaga budować tożsamość, daje możliwość podnoszenia różnych umiejętności z zakresu kompetencji społecznych. Wolontariat daje możliwość wykazania się w wielu dziadzinach, a przez to do odczuwania dumy z własnych czynów i kształtowania samoświadomości. A im lepiej myślimy o sobie, tym obraz naszego życie staje się bardziej kolorowy.

Wolontariat szkolny działa pod opieką: p. Joanny Szejok, p. Eweliny Sosnowskiej, p. Małgorzty Lipińskiej, p. Sebastiana Mikołajczyk.

Utworzony: Sobota 31 lipca 2021 17:20:37 przez: Sebastian Mikołajczyk

Ilość wyświetleń: 953

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec