Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

Wsparcie terapeutyczne uczniów

Szkoła Podstawowa nr 2 to miejsce przyjazne dla dzieci wymagających indywidualnego podejścia. W naszej codziennej pracy skupiamy się na odkrywaniu i uświadamianiu dzieciom ich mocnych stron. Misją, która przyświeca nam każdego dnia, jest wspieranie dzieci w pokonywaniu trudności. Nasza szkoła jest dostosowana do potrzeb uczniów zmagających się niepełnosprawnością. Dzięki przestronnym korytarzom i salą lekcyjnym znajdujących się w większości na jednym poziomie uczniowie swobodnie mogą poruszać się po szkole.

Nasi uczniowie mogą skorzystać z wielu zajęć pozalekcyjnych wspierających wszechstronny rozwój dziecka. Proponujemy następujące zajęcia:

 

 • Tomatis

W szkole prowadzona  jest terapia Metodą Tomatisa oparta jest na  stymulacji neurosensorycznej, która polega na kształtowaniu uwagi słuchowej, czyli świadomego odbierania bodźców dźwiękowych. Poprzez wzmacnianie umiejętności aktywnego słuchania przyczynia się do poprawy funkcjonowania w wielu strefach , jak: kłopoty z koncentracją, zaburzenia mowy, dysleksja, nadpobudliwość psychoruchowa, depresja, narażenie na przewlekły stres, co potęguje problemy w procesie uczenia się.

https://www.youtube.com/watch?v=xfJgA93Qko8 

   
 • Sensoplastyka®

Sensoplastyka® to zajęcia plastyczne, które polegają na wspieraniu samodzielności i kreatywności dzieci i młodzieży. Sensoplastyka®, czyli plastyka sensoryczna wpływa na stymulację wszystkich zmysłów oraz wpływa na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspomaga budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
 • dba o usprawnienie ruchowe,
 • wspiera rozwój zmysłów,
 • wpływa na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
 • wychodzenie ze schematów,
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych.

Materiały na zajęciach Sensoplastyka® opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu bezpiecznych produktów spożywczych.

https://www.facebook.com/profile/100063678757554/search/?q=sensoplastyka

   

 

 • Terapia logopedyczna z wykorzystaniem słuchawek kostnych Forbrain

Prowadzimy również zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań technologicznych, które wspomagają terapię logopedyczną, neurologiczną i pedagogiczną. Jednym z takich  urządzeń są słuchawki Forbrain. Jest to urządzenie do treningu słuchowo – głosowego, bazującego na sprzężeniu zwrotnym. Dzięki specjalnie opracowanemu dynamicznemu filtrowi, głos podlega modulacji i odpowiedniemu wzmocnieniu, co wpływa na lepszą percepcję oraz przetwarzanie informacji zmysłowych. Pacjent precyzyjniej słyszy swoje wypowiedzi, co przy odpowiednio dobranych ćwiczeniach  stopniowo wpływa na poprawę wyrazistości i płynności  mowy oraz koncentrację uwagi na dźwiękach mowy. 

Podczas zajęć logopedycznych wykorzystujemy  profesjonalne multimedialne  programy wspomagające diagnozę i terapię logopedyczną. Seria eduSensus Logopedia  obejmuje programy do diagnozy   i terapii logopedycznej opracowane z myślą o tych obszarach, które najczęściej wymagają ingerencji specjalistów. Współpracując z tablicą multimedialną, korzystamy  z tych aplikacji i dzięki temu mamy  dostęp do tysięcy ekranów ćwiczeń umożliwiających atrakcyjną pracę z pacjentami o różnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych.

 

 

 

 

 • Logorytmika

Logorytmika – ruch słuch słowo© to metoda wspierająca rozwój mowy i kompetencji językowych u dzieci poprzez zabawy ruchowe, słuchowe i słowne.

Logorytmika© to połączenie rytmiki i terapii logopedycznej. Takie zestawienie pobudza rozwój słuchowy jak i ruchowy a wszystko to oprawione w zabawę, której atrakcyjność rozwija nie tylko zainteresowania dzieci, ale również podwyższa motywacje, pewności siebie i zdolności skojarzeniowe. W logorytmice stosuje się elementy gimnastyczne przy muzyce. Na bazie takich ćwiczeń muzyczno-ruchowych wykonuje się ćwiczenia słowno-ruchowe, w których wiodący jest rytm.  Połączenie rytmiki i terapii logopedycznej daje możliwość terapeutycznego wpływania na wiele obszarów rozwojowych. Na zajęciach wykorzystujemy narzędzie dydaktyczne „Bum bum rurki”.

Bum Bum rurki wspaniale kreują zabawy grupowe oraz naukę gry zespołowej.  Możliwości tworzenia muzyki są nieograniczone. Bum bum rurki to kolorowe, lekkie tuby, które po uderzeniu o siebie lub w dowolną inną powierzchnię wydają różne dźwięki. Ich nieskomplikowana budowa i proste zasady użytkowania pozwalają w szybki i interesujący sposób wprowadzić w fascynujący świat muzyki.

https://www.youtube.com/watch?v=CwKGIbt6ImE

 

 

 

 

 • Kinezjologia

Kinezjologia to nauka o ruchu ciała, która jest wykorzystywana w terapii zaburzeń ruchu i uwagi, problemów w nauce czytania oraz pisania. Metoda została opracowana przez dr Paula E. Dennisona i jest określana gimnastyką mózgu. Kinezjologia ułatwia poznanie własnych możliwości i wpływu ruchu na pracę mózgu. Kinezjologia integruje funkcje obu półkul mózgowych. Systematyczne ich wykonywanie poprawia nasze funkcjonowanie: widzenie, słyszenie, pamięć, myślenie, pisanie, koncentrację, przywraca naturalną zdolność łatwego uczenia się.

 

Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu usprawniają:

 • pamięć krótko i długotrwałą,
 • proces pisania i czytania (pisania twórczego),
 • spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania i rozumienia symboli, koordynację wzrokowo-ruchową,
 • abstrakcyjne myślenie,
 • rozumienie ze słuchu, pisanie ze słuchu, umiejętność wykonywania poleceń,
 • zdolności matematyczne (tabliczka mnożenia, zapamiętywanie cyfr),
 • umiejętność adekwatnego komunikowania się ze sobą i otoczeniem,
 • pełniejsze rozumienie sytuacji społecznych i rozwiązywanie problemów.

 

 

 

 

 • Terapia ręki

Program Terapii Ręki uwzględnia usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców; dostarczanie wrażeń dotykowych umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania, jak również doskonalenie czynności samoobsługowych, a także pobudzanie zainteresowań i aktywności własnej ucznia. Program Terapii Ręki jest funkcjonalnym podejściem do rozwoju małej motoryki uwzględniającym cały rozwój dziecka, zarówno fizyczny i psychiczny.

 

 

 

 

 

 • TUS

Program Treningu Umiejętności Społecznych ma wprowadzić uczniów w szeroko rozumianą różnorodność, przełamywać etnocentryczny sposób myślenia i przygotować do życia w wielokulturowym świecie. Jego głównym celem jest kształtowanie umiejętności społecznych (akceptowanie odmienności i otwartość na nią, współpraca w grupie) przy jednoczesnym poznawaniu siebie, swoich możliwości i ograniczeń, jako punktu wyjścia do poznania innych. Program TUS bazuje na naturalnej spontaniczności i aktywności uczniów, ich ciekawości w poznawaniu świata oraz otwartości na nowe doświadczenia.

 

 

 • Dogoterapia

Dogoterapia to nie rodzaj leczenia, ale specyficzne zajęcia motywacyjne. Podczas nich pies staje się motywatorem skutecznie zachęcającym do wykonywania określonych zadań i pracy nad sobą. Psi przyjaciele są idealnymi towarzyszami wspomagającymi rehabilitację ruchową, terapię logopedyczną, edukację oraz psychoterapię.

Te zwierzęta domowe pomagają przede wszystkim otworzyć się na innych i pracować nad swoimiemocjami. Podczas spotkań uczymy się m.in. samokontroli, rozwijania zasobów nowych słów, opanowywania treści dydaktycznych. Wzrasta nasza pewność siebie i podnosi się samoocena,
poprawia się komunikacja z innymi ludźmi, a koncentracja uwagi się zwiększa. Dogoterapia jest wyjątkową formą wspierania leczenia ciała i umysłu. To terapia poprzez kontakt z psami. Wyszkolone czworonogi poprawiają zdrowie dzieci i dorosłych.

https://www.facebook.com/profile/100063678757554/search/?q=dogoterapia%20

   

 

Utworzony: Piątek 10 lutego 2023 20:01:15 przez: Sebastian Mikołajczyk

Ilość wyświetleń: 596

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec