Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

Kalendarz oraz terminarz roku szkolnego 2022/2023

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2022r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022r.

3

Ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2023r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

06 - 11 kwietnia 2023r.

5

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

·          Język polski

·          Matematyka

·          Język obcy nowożytny

23-25 Maj 2023r.

6

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023r.

 

 

Planowane terminy wywiadówek i spotkań z rodzicami

LP

data

godzina

Rodzaj spotkania

1

13.09.2022r.

17.00-18.30

Wywiadówki dla rodziców

4

13.12.2022r.

17.00-18.30

Wywiadówki dla rodziców – informacje o przewidywanych ocenach

6

14.03.2023r.

17.00-18.00

Konsultacje dla rodziców

8

16.05.2023r.

17.00-18.30

Wywiadówki dla rodziców –  informacje o przewidywanych ocenach

 

Godziny dostępności nauczycieli  na podstawie  art. 42 ust. 2f. KN zgodnie z harmonogramem   [link]

 

Ważne terminy dt. organizacji roku szkolnego

LP

data

 

1

12.12.2022r.

Termin wystawienia przewidywanych  śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

2

10.01.2023r.

Termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

3

30.01.2023r.

Rozpoczęcie zajęć w drugim półroczu

4

15.05.2023r.

Termin wystawienia przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych

5

15.06.2023r.

Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych

6

20 i 21.06.2023r.

Drukowanie świadectw

 

 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

LP

data

 

1

31.10.2022

Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w dniach, o których mowa powyżej.
Zgłoszenia na dwa dni wcześniej przyjmuje wychowawca klasy. 

Praca świetlicy w/w dniach: 6:45 - 15:30

2

2.11.2022

3

2.05.2023

4

23-25.05.2023 - egzaminy

5

26.05.2023

6

9.06.2023

 

 

Utworzony: Sobota 17 lipca 2021 12:53:58 przez: Sebastian Mikołajczyk

Ilość wyświetleń: 3972

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec