Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

Konkurs plastyczny na znak graficzny oznaczenia "Uwaga! Zielona Inwazja"roślin inwazyjnych

Czwartek 7 kwietnia 2022 00:00Czas czytania: 1 min.

Konkurs ma na celu wyłonienie projektu znaku graficznego służącego oznaczeniu roślin inwazyjnych.

Charakterystyczną cechą roślin inwazyjnych jest ich obce pochodzenie oraz zdolność szybkiego rozprzestrzeniania się. W konsekwencji gatunki inwazyjne stanowią zagrożenie dla rodzimej flory i fauny. Duże znaczenie dla zwiększenia świadomości o występowaniu roślin inwazyjnych i ich powszechności w przyrodzie ma dostępność informacji o tych gatunkach. Jednym ze sposobów informowania o roślinach inwazyjnych jest wyróżnienie ich spośród innych roślin odpowiednim oznaczeniem. Jak dotąd, nie powstał znak graficzny jednoznacznie wskazujący na gatunek inwazyjny.


MOŻE TY ZOSTANIESZ JEGO AUTOREM?
Konkurs jest nieodpłatny, skierowany dla uczniów szkół podstawowych, w grupie wiekowej 10-14 lat.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy indywidualni. Zgłoszenia grupowe (więcej niż 1 osoba przypisana do 1 zgłoszenia) nie będą rozpatrywane. Placówka przystępująca do Konkursu może wysłać maksymalnie 5 prac.
Zadaniem Konkursowym jest zaprojektowanie znaku graficznego oznaczenia roślin inwazyjnych. Projekt w formie papierowej (format A4 lub A3) może zostać wykonany dowolną techniką.

Do Konkursu można zgłosić wyłącznie prace samodzielne, które nie naruszają praw wynikających z przepisów prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, a także nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich.

Prace Konkursowe należy dostarczyć do p. Iwony Wicińskiej w nieprzekraczalnym terminie 10 maja 2022 r.


Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Ilość wyświetleń: 74

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec