Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

Laboratoria Przyszłości 2022/2023

Laboratoria przyszłości


Jesienią nasza szkoła przystąpiła do Rządowego Projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Jest to program skierowany między innymi do szkół podstawowych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu, nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe w kwocie 91800 zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.


Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia w naszej szkole i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania, nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.


W naszej szkole doskonale wiemy, że doświadczanie, tworzenie, badanie, testowanie ma największy wpływ na szybkość i trwałość zdobywanej wiedzy przez ucznia, dlatego dążymy do tego, aby nasi uczniowie mieli w naszej szkole jak największe możliwości rozwoju.

 

 

 

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - LISTOPAD

 

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - STYCZEŃ

 

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - LUTY


Uczniowie Klubu Wiewiórka PCK przygotowali pyszne, zdrowe, kolorowe śniadanie w pracowni gastronomicznej wykorzystując sprzęt zakupiony w ramach programu #LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. 

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - MARZEC


W pracowni techniczno-robotycznej uczniowie rozwijają swoją kreatywność i umiejętność programowania dzięki sprzętowi zakupionemu ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Na zajęciach praktycznych z robotyki zdobywają nowe umiejętności i kompetencje przyszłości !

Utworzony: Poniedziałek 27 listopada 2023 23:12:15 przez: Sebastian Mikołajczyk

Ilość wyświetleń: 51

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec