Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

Mobilność kadry nauczycielskiej SP2 w ramach programu ERASMUS+

Czwartek 15 kwietnia 2021 00:00Czas czytania: 2 min.

Wiosną 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 2 został zrealizowany projekt w ramach programu Erasmus + Akcja KA1. Projekt przeznaczony był dla grupy nauczycieli SP2, która poszerzyła swoje kompetencje językowe, organizacyjne, mentorskie. Grupa 8 nauczycieli odbyła cykl szkoleń w Hiszpanii z zakresu "job shadowing". Miejscem docelowym była szkoła IES Santa Maria De Guia. Celem projektu było poznanie i wprowadzenie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania w edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotach ścisłych, językach obcych, zastosowania IT i podniesienie kompetencji językowych kadry. Wszystkie te działania, które nauczyciele obserwowali w czasie projektu zmierzały do wzbogacania oferty edukacyjnej naszej szkoły, rozwijania kompetencji zawodowych, językowych, stosowania metody CLIL, kształcenia predyspozycji społecznych, poznania specyfiki pracy z uczniem zdolnym i z dysfunkcjami. Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w Hiszpanii w spotkaniach z dyrekcją, pedagogami, ale również prowadzili rozmowy i prelekcje dla uczniów. Poznali strukturę systemu edukacji oraz najciekawsze metody i pomysły do wdrażania metody CLIL i technologii IT. Obserwowali pracę dzieci młodszych i starszych, gdyż struktura szkolnictwa nieco różni się od struktury polskiej. Grupa naszych nauczycieli została ciepło przywitana nie tylko przez nauczycieli hiszpańskich, ale również dzieci i młodzież obdarowały ich wielką atencją. Okazało się, że Polska jest dla młodych Hiszpanów krajem ciekawym i bardzo atrakcyjnym. Oprócz edukacyjnych i międzykulturowych wartości, nauczyciele pozyskali nowych przyjaciół i szkolnych partnerów do realizacji międzynarodowych projektów. Koordynatorzy projektu: J. Brodowy i B. Włodarczyk

Utworzony: Poniedziałek 19 lipca 2021 16:08:02 przez: Sebastian Mikołajczyk

Ilość wyświetleń: 114

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec