Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

Podsumowanie projektu Tastes of Europe

Poniedziałek 11 czerwca 2012 00:00Czas czytania: 3 min.

W dniach 11.06 -13.06.2012 r. w miejscowości Freyburg w Niemczech odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół partnerskich, biorących udział w projekcie „Tastes of Europe”. Było to ostatnie spotkanie mające na celu podsumowanie i omówienie raportu końcowego projektu. Projekt był realizowany przez Gimnazjum nr 2 w latach 2010 – 2012, brały w nim udział także szkoły z Niemiec, Austrii, Włoch, Słowacji i Portugalii. Zgodnie z planem projektu uczniowie Gimnazjum nr 2 mieli okazję wyjechać na kilkudniowe wizyty do szkół na Słowację, do Portugalii i na Sycylię. W ramach projektu powstał w szkole Klub Comenius, który skupiał uczniów najbardziej zmotywowanych i najbardziej angażujących się w realizację projektu. Na stronie internetowej szkoły powstała zakładka Comenius, w której uczniowie wraz z nauczycielami koordynującymi projekt prowadzili kronikę, w której opisywali cotygodniowe spotkania klubu oraz realizację przydzielonych im zadań. Informacje dotyczące przebiegu projektu mogą stanowić inspiracje dla innych szkół oraz ciekawą lekturę dla społeczności lokalnej.

Ponadto członkowie Klubu Comenius przygotowywali cykliczne prezentacje i krótkie filmy ze swojej działalności, które prezentowane były podczas godzin wychowawczych na forum szkoły. Tego typu działania pozwalają na wykształcenie w uczniach większej pewności siebie oraz doskonalenie umiejętności autoprezentacji. Prezentacje pozwoliły uczniom lepiej poznać obyczaje i tradycje kulinarne w krajach partnerskich, a także uświadomiły, że różnice kulturowe są wspólnym dziedzictwem kulturowym. W trakcie realizacji projektu przygotowano liczne konkursy dotyczące wiedzy na temat kultury, zwyczajów i kuchni krajów partnerskich oraz konkursy plastyczne. Celem takiego działania było jak najszersze rozpowszechnienie wśród uczniów tematyki i zagadnień realizowanego przez szkołę projektu. W projekt zaangażowany był również Burmistrz Miasta Lubliniec pan Edward Maniura, który udzielił uczniom naszej szkoły krótkiego wywiadu. Film oraz informacje zawarte w wywiadzie wykorzystane zostały przez uczniów podczas prezentacji szkół w miejscowości Martin na Słowacji. Pan Burmistrz przyjął również u siebie nauczycieli ze szkół partnerskich podczas ubiegłorocznego spotkania w naszym mieście. W październiku 2011r. podczas wizyty w Portugalii powstał film pt. „Cooking Show”, w którym szkoły biorące udział w projekcie prezentują szczegółowo sposób przygotowania typowej dla danego kraju potrawy. W marcu 2012r. będąc na Sycylii uczniowie naszego gimnazjum mieli okazję zjeść prawdziwą włoską pizzę, a także własnoręcznie zrywać pomarańcze w sadzie pomarańczowym. W ubiegłym miesiącu zakończone zostały prace nad „comeniusowską” książką kucharską, w której uczestnicy projektu zaprezentowali przepisy na typowe dla danego kraju zupy, dania główne oraz desery. Książka wraz z filmem i innym prezentacjami stanowić będzie produkty końcowe projektu. Realizacja projektu „Tastes of Europe” przyczyniła się znacznie do zwiększenia wśród uczniów motywacji do nauki języków obcych, a także zwiększyła umiejętności stosowania technik komputerowych wśród uczniów i nauczycieli. Uczniowie nauczyli się samodzielnie pracować, brać odpowiedzialność za powierzone im zadania oraz pogłębili umiejętność pracy w zespole. Udział w projekt pozwolił uczestnikom przełamać bariery komunikacyjne w kontaktach z obcokrajowcami i nauczył ich otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Dla nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu stanowił źródło inspiracji i motywacji do dalszego działania.

Utworzony: Niedziela 1 sierpnia 2021 15:06:28 przez: Sebastian Mikołajczyk

Ilość wyświetleń: 50

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec