Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

"Wizja nowoczesnej szkoły - kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych"

Niedziela 15 maja 2022 21:44Czas czytania: 3 min.

W dniach 22.04.2022r. – 29.04.2022r. grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lublińcu uczestniczyła w realizacji kolejnego projektu ERASMUS + AKCJA KA1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ pt. „Wizja nowoczesnej szkoły–kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych”.

Nasza instytucja partnerska - Gozo College  Secondary School (Malta) zapewniła nam bardzo bogaty i zróżnicowany program zajęć w ramach Job Shadowing.

Gozo Secondary School to nowoczesna szkoła dla młodzieży. Cechuje się wysokim poziomem w zakresie przedmiotów ścisłych, informatyki i języków obcych. Zróżnicowane narzędzia informatyczne, nowoczesne wyposażenie pracowni i wykorzystywane programy multimedialne umożliwiają wdrożenie nowatorskich metod na zajęciach ogólnokształcących oraz przygotowanie młodzieży do międzynarodowego rynku pracy. Doradztwo zawodowe i rozpoznawanie predyspozycji intelektualnych ucznia jest bardzo ważnym etapem w życiu młodego człowieka.

Ponadto bardzo dobrze rozwinięta jest struktura zajęć przygotowujących do życia, realizujących specyficzne zadania edukacyjno-wychowawcze i rozsądnie uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów z dysfunkcjami. Mieliśmy możliwość obserwacji pracy nauczyciela wspomagającego na takich zajęciach. Poznaliśmy metody, które przyczyniają się do zwiększenia motywacji wśród uczniów, stwarzają możliwości ich rozwoju i osiągnięcia sukcesu.

Dowiedzieliśmy, że języki maltański i angielski są wykorzystywane równorzędnie do nauczania na poziomie szkoły podstawowej i średniej. Oba języki są też przedmiotami obowiązkowymi. Oprócz tego uczniowie uczą się języka hiszpańskiego, włoskiego i francuskiego.

Nasze uczestnictwo w zajęciach obejmowało szerokie spektrum zagadnień.

Poznaliśmy system edukacji i ewaluacji na Malcie, programy i podręczniki, sposoby wykorzystania środków dydaktycznych.

Mieliśmy możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową, co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu, jakim jest poprawa jakości pracy szkoły, a w szczególności kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych.

Zdobyliśmy nowe doświadczenia w zakresie wymiany informacji i wiedzy pedagogicznej na gruncie międzynarodowym, a przede wszystkim wzbogaciliśmy własny warsztat pracy oraz poprawiliśmy kompetencje językowe.

Instytucja partnerska zadbała również o to, abyśmy mogli poznać kulturę, architekturę i osobliwości krajobrazowe wysp maltańskich. Republika Malty jest najmniejszym krajem Unii Europejskiej, a w skład jej archipelagu wchodzą trzy główne wyspy: Malta, Gozo i Comino. Maltańczycy na co dzień posługują się nie tylko językiem angielskim, ale i maltańskim, który ze słuchu do złudzenia przypomina arabski. Ruch odbywa się tu lewostronnie, a typowo angielskie czerwone budki telefoniczne stoją wzdłuż ulic. Odwiedziliśmy Valettę – stolicę Malty i równocześnie najdalej wysuniętą na południe stolicę europejską wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Udział w projekcie przyczynił się nie tylko do zdobycia nowych kompetencji zawodowych, ale był doskonałą formą uczenia się języka obcego i sprawdzenia swoich umiejętności językowych podczas pobytu za granicą. Zdobytą wiedzę pragniemy przekazać kolegom i współpracownikom oraz wykorzystać ją do udziału w kolejnych projektach.

Współpraca w grupie międzynarodowej i konwersacje w języku obcym dały nam możliwość rozwoju predyspozycji osobistych i przełamywania barier językowych.

To cenny dar, który pomoże poczuć się prawdziwym obywatelem Europy.

 

 Adriana Wręczycka

Utworzony: Niedziela 15 maja 2022 21:47:47 przez: Anna Plonka

Ilość wyświetleń: 69

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec