Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

WOJEWÓDZKI KONKURS MULTIMEDIALNO- EKOLOGICZNY EKO- TRASA

Wtorek 23 listopada 2021 00:00Czas czytania: 1 min.

Celem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej zawierającej opis wraz z fotografiami eko-trasy z najbliższej okolicy z uwzględnieniem pomysłów na polepszenie jakości powietrza oraz elementów promujących zdrowy i aktywny tryb życia. 


Konkurs kierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z województwa śląskiego. Prace powinny zostać przesłane na adres mailowy organizatora w formacie prezentacji multimedialnej obsługiwanej przez program Power-Point. W konkursie mogą wziąć udział 3-osobowe zespoły, po jednym z danej szkoły. Każda z prezentacji konkursowych powinna zawierać opis: tytuł pracy oraz dane uczniów (imię i nazwisko, klasa, dokładny adres placówki wraz z telefonem oraz imię i nazwisko opiekuna).

Kryteria oceny: zgodność z tematem, uwzględnienie dbałości o czyste powietrze, estetyka pracy, pomysłowość i oryginalność wykonania, wkład pracy, możliwość samodzielnej realizacji zaproponowanej trasy przez inne osoby. Potwierdzenie udziału w konkursie szkoła przesyła do 20.12.2021 r. na adres mailowy organizatora konkursu. Deklarację udziału w konkursie należy zgłosić do p. Iwony Wicińskiej do 15.12.2021r.


Prace należy wykonać do dnia 15.04.2022r. i w formacie prezentacji multimedialnej przekazać p. Iwony Wicińskiej. W przypadku wpłynięcia wielu prac, zostaną przeprowadzone eliminacje szkolne.

Utworzony: Wtorek 23 listopada 2021 15:43:43 przez: Sebastian Mikołajczyk

Ilość wyświetleń: 90

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec