Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

Kalendarz oraz terminarz roku szkolnego 2023/2024

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2023r.

2

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023r.

3

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023r.

4

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024r.

5

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 02 kwietnia 2024r.

6

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

14 maja 2024r.

15 maja 2024r.

16 maja 2024r. 

 

7

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

13 października 2023r.

02 listopada 2023r.

03 listopada 2023r.

02 maja 2024r.

31 maja 2024r.

 

Na wniosek rodziców szkoła organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Zgłoszenia przyjmują wychowawcy klas najpóźniej na dwa dni robocze przed dniem wolnym

8

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024r.

 

Planowane terminy wywiadówek i spotkań z rodzicami

LP

data

godzina

Rodzaj spotkania

1

19.09.2023r.

17.00-18.00

Wywiadówki dla rodziców

2

12.12.2023r.

17.00-18.00

Wywiadówki dla rodziców – informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

3

12.03.2024r.

17.00-18.00

Konsultacje dla rodziców

4

14.05.2024r.

17.00-18.00

Wywiadówki dla rodziców –  informacje o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

 Zgodnie z art. 42 ust 2f KN nauczyciele są dostępni w terminach podanych zgodnie z harmonogramem (link…) na stronie szkoły

 

Ważne terminy dotyczące organizacji roku szkolnego

LP

data

 

1

11.12.2023r.

Termin wystawienia przewidywanych  śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

2

16.01.2024r.

 

 

Termin wystawienia śródrocznych ocen

3

 22.01.2024r. 

Rozpoczęcie zajęć w drugim półroczu

4

13.05.2024r.

Termin wystawienia przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych

5

13.06.2024r.

Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych

6

 18 i 19.06.2024r.

Drukowanie świadectw

 

Utworzony: Sobota 17 lipca 2021 12:53:58 przez: Sebastian Mikołajczyk

Ilość wyświetleń: 7687

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec